za 23 november: bezoek gasthuismuseum Geel en uit eten

Het Gasthuismuseum Geel onderging een grondige facelift. Verschillende ruimtes kregen een nieuwe look met een prominente plek voor de Heilige Dimpna. Bij een bezoek aan het museum geniet je voortaan van een ‘Dimpna-beleving’. Vanaf het onthaal tot aan de apotheose in de kapel word je ondergedompeld in de legende van de patrones van de geesteszieken. 

In het Gasthuismuseum staan twee thema’s centraal. Het museum laat je binnenkijken in het leven van de Geelse Gasthuiszusters sinds 1552. Daarnaast ontdek je er het verhaal van de waanzinheilige Sint-Dimpna. Mimesis.architecten, gespecialiseerd in ontwerpen en inrichten van tentoonstellingen en musea, kreeg de opdracht om het Gasthuismuseum opnieuw in te richten. Door de legende en collectie van Sint-Dimpna centraler te plaatsen wil het museum de Geelse geschiedenis van de gezinsverpleging tot ca.1850 en de identiteit van de stad Geel uitdragen.

Van dimpnakamer tot dimpnabeleving

Voor de herinrichting van het museum beperkte de Dimpnalegende zich tot één kamer. Nu zweeft onze patrones doorheen het hele museum: vanaf het onthaal tot aan de apotheose in de kapel kom je haar tegen. Zowel de vroegere Dimpnazaal als de andere ruimtes werden grondig onder handen genomen. Op de eettafel in de refter prijkt een indrukwekkende projectie van het kloostergebouw. Tijdens je bezoek lees je ludieke weetjes over Dimpna op afscheurblaadjes. Beeldmateriaal van processies en ommegangen vanaf 1900 brengen je terug in de tijd. Wie blootsvoets onder de replica van het ciborium (een altaaroverkapping op 4 zuilen) van de Sint-Dimpnakerk wandelt kan proberen om een ziekte ‘af te wrijven’. Ook het zilveren schrijn komt prachtig tot zijn recht in de vernieuwde Dimpnazaal.

programma:

14u. samenkomst ’t Boshuis

14.55: samenkomst ingang gasthuismuseum

15.00-17.00: rondleiding gasthuismuseum met gids

18.00 eten in De Post (op de markt in Geel)

prijs: € 2,50 gasthuismuseum en je eigen gerecht in de Post

inschrijven: sabineguitard@gmail.com 0499108704