Vrijdag 21 januari ’22 Kringgesprek over informele contacten op het werk

Mensen zonder autisme vinden het ontzettend belangrijk dat je mee doet aan informele gesprekken. Waarom is dat? Zie je daar tegenop? Kan je het leren?

Mail naar pass.leuven@gmail.com Je krijgt de dag voordien een uitnodiging voor de Microsoft Teams vergadering.