Pas(s) groep Roeselare

Welkom

Wij zijn PAS(S) Roeselare die opgestart zijn in 2015.

PAS(S) staat voor Personen Autisme Spectrum Stoornissen.

We zijn een praat-en activiteitengroep voor personen met autisme die specifiek bedoeld is voor (jong)volwassenen met autisme of een vermoeden daarvan en met een normale tot hoge begaafdheid. De huidige leden zijn tussen 21 en 55 jaar oud.

Wij komen op geregelde tijdstippen samen.

Waar, wanneer, Wat en Hoe kan je verder op dit blad lezen.

PAS(S) Praatavonden of een vervangende activiteit

We komen maandelijks samen, voorheen was dit altijd de laatste woensdag van de maand van 19u30 tot 22 uur. ( Niet in juli en augustus. ) We vullen de avond met een praatthema of we doen een activiteit zoals een wandeling, gezelschapsspelen of een bowlingavond. Je kunt andere mensen met een autisme-diagnose leren kennen en tips en tricks van elkaar opsteken.

De praatavonden zullen heropstarten in september 2021. Er wordt een andere plaats voor de samenkomsten voorzien, dit vanwege de afstandsregels door corona.

Een praatavond is een geleid gesprek omtrent een specifiek thema gelinkt aan leven met autisme. De praatavond wordt geleid door iemand met autisme of iemand met expertisme omtrent autisme en het thema.

Tijdens de praatavonden bespreken wij telkens een ander thema verwant aan autisme. Volgende thema’s zijn reesds aan bod gekomen:

 • Autisme en hulpverlening
 • Autisme en vriendschappen/relaties
 • Nieuwe levensfasen, op eigen benen leren staan, wonen
 • Sociaal contact, ‘een praatje maken’
 • Met een schone lei beginnen en hoe die schoon te houden
 • Empathie bij personen met de autisme-diagnose
 • Zelfcontrole bij volwassenen met autisme, omgaan met boosheid, onrecht en frustratie
 • Vakantieverhalen
 • Faux pas, overtreding van de sociale regels of etiquette bij personen met autisme.
 • Autisme en prikkelgevoeligheid
 • Fieps, gefixeerde interesses en verslaving

Soms laten we een spreker komen, zo is er een sociaal werker langs geweest om uitleg te geven rond de sociale wetgeving en tegemoetkomingen. Ook is Hans Leduc komen spreken, de schrijver van het boek: ‘De structuur van asfalt.’

Er zijn telkens ongeveer 8 tot 10 personen aanwezig, een enkele keer kunnen het er wel eens een 14-tal zijn.

De praatavonden verlopen als volgt:

 • Na het binnenkomen kiest iedereen een stoel die in de ronde opgesteld is.
 • We leggen de structuur van de avond uit en delen mee dat er frisdrank te koop is.
 • Er wordt gestart met een korte voorstellingsronde van de aanwezigen, wie ben je? Waar woon je? Hoeveel jaar ben je? Eventueel kan je vertellen als je de diagnose autisme gekregen hebt of als het nog in de testfase zit.
 • Er worden nog praktische mededelingen meegegeven zoals de data van de volgende samenkomsten, data van andere interessante autisme evenementen, enz. Ook krijgen aanwezigen die aanwezig waren op samenkomsten bij andere PAS(S) groepen de kans om hierover kort te vertellen.
 • We beginnen daarna met het thema dat op de agenda staat. Strikt bij het thema blijven is niet verplicht. Het is normaal dat er al eens afgeweken wordt naar andere thema’s rond ons anders zijn.
 • Rond 21 uur is er een korte pauze voorzien.
 • We hernemen het thema tot 22 uur.
 • Iedereen helpt om de tafels en stoelen terug te zetten.
 • Soms gebruiken we de beamer om een filmpje te tonen die past binnen het thema of we gebruiken het bord om iets uit te leggen.
 • Er zijn ook klemborden en schrijfgerief aanwezig indien we iets moeten voorbereiden.