Statuut en ondersteuning

Vrijdag 16 juli 2021 delen we onze praktische ervaring met verschillende vormen van werken, bijvoorbeeld als werknemer in het gewoon of buitengewoon circuit, vrijwilliger of zelfstanige.

We hebben het ook over coaching, zowel via officiele ondersteuning als door collega’s en chefs waar je veel van geleerd hebben.

We verzamelen meteen alle interessante weetjes en adressen en mailen die achteraf aan de deelnemers.

Schrijf je in met een mail naar pass.leuven@gmail.com (of SMS naar of 0477467810) om de link naar de Teams vergadering te krijgen. Je bent welkom vanaf 19:30, maar de eigenlijke vergadering begint pas om 20:15 uur.