Info PASS Kortrijk

Missie

Enthousiaste vrijwilligers met autisme, zonder verstandelijke beperking, zijn de drijvende kracht achter PASS. PASS wordt ondersteund door de VVA (Vlaamse Vereniging Autisme).

Wij zijn een vereniging van autonome zelfhulpgroepen voor (jong-)volwassenen met een vorm van autisme, of een vermoeden daarvan, zonder verstandelijke beperking.

Contactgegevens

U kunt mailen naar passkortrijk@gmail.com.

We zijn ook terug te vinden op Facebook: PASS Kortrijk. Ook via deze manier kunt u ons bereiken!