Vrijdag 13 augustus: lasagne

Voor volwassenen met autisme (ook zonder diagnose) en mensen uit hun bubbel.

Voor Covid19 was ons jaarlijks etentje een traditie. Ik (Dirk) zorg voor lasagne. Zorgt iemand voor het vervoer van Kessel-Lo naar de Tiensestraat.

Dacht je drank of een dessert mee te brengen? Laat het liefst vooraf weten. Bijdragen in de kosten mag, maar hoeft niet. 

Inschrijven ten laatste op 10 augustus,
per mail naar pass.leuven@gmail.com of per SMS naar 0477467810. 

Welkom vanaf 19:45 in het KVG lokaal

Tiensesteenweg 63 Leuven, halfweg  tussen de Tiensepoort en de Martelarenlaan, aan een halte van buslijnen 6, 7, 8 en 380.

Het belang van een netwerk: Wandeling naar het provinciaal domein met gespreksmomenten

Bedoeld voor (jong-)volwassenen met autisme (met of zonder diagnose) en hun naasten.

Vrijdagavond 9 juli 2021

Onderweg maken we tijd voor vragen als 

  • Hoe belangrijk zijn dagelijkse en minder dagelijkse contacten?
  • Met wie hield je contact tijdens de lockdown?
  • Met wie heb je reeds terug contact genomen?
  • Met wie wil je meer contact?

Inschrijven is verplicht, per mail naar pass.leuven@gmail.com
(of per SMS naar 0477467810).
Afspraak om 19:45 op het benedenplein, achter het station van Leuven.
We verzamelen aan de Smatch supermarkt. Om 20:05 vertrekken we.

Persoonlijkheid

Hoe verschillend zijn wij?

Autisme wordt wel eens een denkstijl genoemd, maar is dat wel zo?

Waar situeer ik me ten opzichte van anderen?
Om iets conreter over onszelf te kunnen spreken, kan je vooraf een MBTI test doen, bijvoorbeeld op https://www.16personalities.com/nl/persoonlijkheidstest .

Vrijdag 20 Augustus 2021 houden we hierover een kringgesprek.

Schrijf je in met een mail naar pass.leuven@gmail.com (of SMS naar of 0477467810) om de link naar de Teams vergadering te krijgen. Je bent welkom vanaf 19:30, maar de eigenlijke vergadering begint pas om 20:15 uur.

Statuut en ondersteuning

Vrijdag 16 juli 2021 delen we onze praktische ervaring met verschillende vormen van werken, bijvoorbeeld als werknemer in het gewoon of buitengewoon circuit, vrijwilliger of zelfstanige.

We hebben het ook over coaching, zowel via officiele ondersteuning als door collega’s en chefs waar je veel van geleerd hebben.

We verzamelen meteen alle interessante weetjes en adressen en mailen die achteraf aan de deelnemers.

Schrijf je in met een mail naar pass.leuven@gmail.com (of SMS naar of 0477467810) om de link naar de Teams vergadering te krijgen. Je bent welkom vanaf 19:30, maar de eigenlijke vergadering begint pas om 20:15 uur.

Wat maakt werk werkbaar

Online kringgesprek vrijdag 25 juni 2021

We verzamelen op Teams vanaf 19:30
en snijden het onderwerp aan vanaf 20:30 uur.
Voor toegang, mail naar: pass.leuven@gmail.com
(of bel naar 016897953 of 0477467810).

Onozel Ganzenbord

vrijdag 14 mei 2021

Op een nog nader te bepalen plein spelen we een bordspel uitgetekend met stoepkrijt. Het spel werd oorspronkelijk ontworpen voor de autisme inleef.

Na het spel volgt een gesprek of een korte wandeling.

Inschrijven op pass.leuven@gmail.com
Je krijgt de spelregels en de locatie toegezonden

Kan een afbeelding zijn van tekst

PAS(s) aan’t Werk

Een groep van autistische werkwilligen

Of je nu als werknemer, zelfstandige, vrijwilliger of jobstudent werkt, en zeker als je solliciteert, je succes op het werk of bij het solliciteren hangt evenzeer af van je vermogen om samen te werken als van je kennis en kunnen.

Daarom delen we onze ervaring met collega’s, werkdruk, vragen stellen, resultaten rapporteren en spreken over je talenten, beperkingen en ambities

We werken online met Microsoft TEAMS

Voor online meetings, delen van documenten en chatten.

Inlichtingen en inschrijvingen

voorlopig mailadres: pass.leuven@gmail.com
telefoon: 016 89 79 53 of naar 0477 467 810

image.png

Croquet in den Belle Vue met PASS Leuven, 16 April 2021

Om 20:00 uur aan Martelarenlaan

Als je het station van Leuven aan de achterkant verlaat, sla je rechts af. Net voorbij Friterie Bomma vind je ons op het grasperk. 

Vanuit het KVG lokaal ga je naar links. Je steekt het spoor en de brede weg over en volgt de smalle martelarenlaan die je naast het park Belle Vue brengt. Je vind ons op het einde.

Inschrijven via pass.leuven@gmail.com
(of SMS naar 0477467810)

Zo weten we wie te verwittigen als het niet doorgaat (wegens COVID of zwaar weer). Als je kucht, niest of koorts hebt, blijf je uiteraard weg en als je de week erop ziek wordt, verwittig je ons natuurlijk.