[Wijziging 16/03/’20] AANKONDIGING CORONA


Beste deelnemer, geïnteresseerde, volger

Door verscherpte maatregelen van de federale overheid inzake de aanpak van het COVID19-virus delen we jullie mee dat de geplande activiteit van 10 april 2020 te Ieper – genaamd De Gevleugelde Stad – geannuleerd wordt. Wij van PASS Kortrijk voorzien die maand geen vervangactiviteit.
Tot nader order gaat het praatcafé Vives Kortrijk van 26 maart 2020 voorlopig wel nog door. Vives neemt extra maatregelen op het vlak van hygiëne. Mocht deze activiteit toch afgelast worden, houden we jullie hiervan op de hoogte. Het is tot op heden nog niet duidelijk of de spelletjesavond van april doorgaat. Mocht de spelletjesavond NIET doorgaan, zien jullie geen nieuw Facebook-evenement. Verschijnt er wel een Facebook-evenement, dan gaat de spelletjesavond WEL door.

[Wijziging 16/03/’20] Er werd vanuit Vives Kortrijk beslist om het praatcafé van 26/03 ook te annuleren. Er wordt bekeken of we het praatcafé naar een latere datum kunnen verplaatsen. Al de ingeschrevenen worden door mevr. Simoens op de hoogte gebracht via mail.


Wij danken jullie voor jullie begrip
PASS Kortrijk